Wat doen we

Veroorzakers van een verkeersongeval


Iedereen die betrokken is bij een verkeersongeval heeft recht op een goede opvang of begeleiding: gewonde slachtoffers, nabestaanden, naasten, veroorzakers, getuigen, ...


'De veroorzaker' bestaat niet. Een verkeersongeval kan het gevolg zijn van een zware fout, zoals overdreven snelheid - onder invloed rijden of roekeloos rijgedrag. In heel wat gevallen is het echter een gevolg van een samenloop van omstandigheden, een inschattingsfout of wrong time - wrong place moment.


Veroorzakers en hun omgeving hebben vaak volgende noden:


  • Nood aan correcte en objectieve informatie over het gerechtelijk onderzoek, over het verloop van rechtszaken, over verzekeringen en mogelijke bijstand bij juridische verzekeringstechnische zaken.


  • Nood aan leren omgaan met de emoties van schuldgevoel, schaamte en van de pijn die ze veroorzaakt hebben bij het slachtoffer en bij hun eigen omgeving.


  • Nood aan een gesprek met een lotgenoot, iemand met een gelijkaardige ervaring, iemand die zijn reacties begrijpt, iemand die respectvol luitert en niet oordeelt.


  • Nood aan informatie over de gezondheidstoestand van het slachtoffer, liefst ondersteund door een bemiddelingsteam, hulpverlener of politie.


Wat doen we


  • gesprekken aanbieden met een lotgenoot die je reacties en emoties begrijpt vanuit zijn eigen ervaring


  • luisteren naar wat er gebeurd is, zonder te oordelen


  • meehelpen bij het vinden van mogelijke bijstand bij juridische en verzekeringstechnische zaken of andere professionele hulp (zoals bemiddeling of psychosociale hulp)